Cài đặt material-ui

1.Giới thiệu:
Như tên gọi, Material-UI là tập hợp các components của React được thiết kế theo chuẩn Material Design của Google. Với hơn 25+ components được xây dựng sẵn, cùng với khả năng tùy biến cao, cho phép thay đổi giữa hai theme Sáng/ Tối, Material-UI hứa hẹn đáp ứng cho tất cả dự án từ nhỏ đến lớn. Hơn 34k stars được “đánh dấu” trên Github đã cho thấy mức độ phổ biến của thư viện này. Material-UI sử dụng JSS để quản lý CSS.
Hiện tại Material-UI đang ở phiên bản 3.9.3, và phiên bản (v4.0.0-beta.1) được dự tính sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới.
Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng version mới nhất là v4

2.Cài đặt project reactjs:
Yêu cầu cài đặt là project của bạn phải cài sẵn phiên bản react >= 16.8.0 và react-dom >= 16.8.0
Các bạn dùng lệnh sau để tạo project reactjs:
npx create-react-app ten-project
cd ten-project
npm start
Ở đây tên project của mình là ui nha các bạn
3.Cài đặt material-ui:
Các bạn có thể setup dùng npm hay yarn
// with npm
npm install @material-ui/core@next
// with yarn
yarn add @material-ui/core@next
4.Cài đặt Roboto Font và Font Icons:
Các bạn copy 2 link sau vào thẻ head của file index.html
D:\xampp\htdocs\ui\public\index.html
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300,400,500" />
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons" />
5.Cài đặt icon package để sử dụng bằng cách import :
// with npm
npm install @material-ui/icons@next

// with yarn
yarn add @material-ui/icons@next
Cách sử dụng import icon mình sẽ hướng dẫn trong các bài viết tiếp theo