Cài đặt php oracle client trên centos 7

Do nhu cầu công việc mình cần kết nối php 5.6 với oracle trên centos 7.Sau khi tìm hiểu cách setup đổ mồ hôi và sau đây là bài hướng dẫn cài cho các bạn hehe
Bước 1 :Cài đặt php5.6
Install php 5.6 thì các bạn xem bài viết của mình ở đây
Bước 2 : cài đặt Oracle Instant Client
Mình sẽ setup Oracle Instant Client phiên bản 11.2 vì nó hỗ trợ oracle version 12 và 11.Các bạn xem hình sau sẽ dễ hiểu hơn :

Các bạn có thể download các phiên bản khác nhau của Oracle Instant Client ở đây:

http://www.oracle.com/technetwork/topics/linuxx86-64soft-092277.html

Còn đây là link googledrive cho các bạn lười,hehe:

https://drive.google.com/file/d/1fsKzrl815koZFCaqdxIJNKKmW3OMFb0u/view?usp=sharing

Sau khi chuẩn bị xong Oracle Instant Client ta tiến hành setup :

rpm -ivh oracle-instantclient11.2-basic-11.2.0.4.0-1.x86_64.rpm
rpm -ivh oracle-instantclient11.2-devel-11.2.0.4.0-1.x86_64.rpm

Bước 3: Cài đặt OCI8 extension cho php
Cài đặt các thư viện cần thiết

yum install libaio gcc
yum install php56w-devel php56w-pear

Download oci8:

wget https://pecl.php.net/get/oci8-2.0.12.tgz

Giải nén :

tar xvzf oci8-2.0.12.tgz

Setup:

cd oci8-2.0.12
phpize
./configure --with-oci8=instantclient,/usr/lib/oracle/11.2/client64/lib
make install

Edit file php.ini:

vi /etc/php.ini

Thêm vào cuối file:

extension=oci8.so

Bạn có thể test nhanh setup thành công hay không bằng lệnh sau:

php -v

Nếu mọi thứ ok sẽ không báo lỗi
Bước 4 : Kiểm tra xem php oci8 extension đã được kích hoạt chưa
Đãu tiên bạn hãy restart apache:

systemctl restart httpd

Sau đó thêm phpinfo() vào code và tìm kiếm với từ khóa “oci8”
Nếu bạn thấy kết quả như sau là mọi thứ đã ok: