CodeIgniter JWT

Bước 1 : Setup Project 1.1 Download CodeIgniter Đầu tiên các bạn download CodeIgniter.Ở đây mình dùng version 3 download Sau khi giải nén các…