Flutter với Visual Studio Code-Phần 1

Visual Studio Code là sản phẩm của Microsoft, ra mắt vào tháng 4 năm 2015 ở hội nghị Build. Đặc điểm nổi bật là đơn giản, gọn nhẹ, dễ dàng cài đặt. Visual Studio Code có thể cài đặt được trên cả Windows, Linux và Mac OS và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ.
Các bạn có thể mở nhanh tab setup extentsion bằng hot key :ctrl+shilft+x
Cài đặt các extension sau để chạy Flutter.

  • Flutter và Dart : 2 extension để chạy flutter
  • Bracket Pair Colorizer 2 :Trong Flutter, chúng ta thường xử lý một số lượng lớn dấu ngoặc. Khi bạn bắt đầu lồng các widget, có thể khó phát hiện các cặp khung một cách nhanh chóng và dễ dàng.Không có gì khác hơn là Frame Pair Colorizer 2 để cải thiện khả năng đọc mã của bạn.
  • Material Icon Theme:Icon cho file giúp tìm các tập tin và thư mục cách nhanh hơn
  • Awesome Flutter Snippets