Flutter với Visual Studio Code-Phần 2:Chạy project đầu tiên

Các công cụ cần thiết:
Genymotion:giả lập máy ảo android
1.Setup Genymotion:
Các bạn vào google tìm từ khóa genymotion personal hay bấm vào link sau:https://www.genymotion.com/fun-zone/
Chú ý các bạn tạo tài khoản rối mới download được nhé.
Sau khi setup Genymotion xong các bạn chạy Genymotion.
2.Tiếp theo mở Visual Studio Code.
Các bạn chọn View->Command Palette hay nhấn tổ hợp phím:Ctrl+Shift+P
Các bạn gõ Flutter và chọn Flutter:New Project
Sau khi tạo Project xong các bạn nhấn F5 để run chương trình hay chọn Debug->Start Debugging
Link hướng dẫn setup extension cho vs code:http://www.gacoder.info/flutter-voi-visual-studio-code-phan-1/