Giới thiệu và Cài đặt Dart

1.Dart là gì?
Dart là ngôn ngữ lập trình mới, được phát triển bởi Google, hiện đã được chấp thuận bởi tổ chức Ecma. Dart được sử dụng để xây dựng các loại ứng dụng: web, server, di động (IOS và Android với công cụ Flutter).

Dart là ngôn ngữ hỗ trợ lập trình hướng đối tượng, cú pháp kiểu C, mã code Dart có thể biên dịch thành JavaSript để chạy trên trình duyệt. Nó hỗ trợ những khái niệm lập trình hiện đại như giao diện lớp, lớp trừu tượng …

Từ ngôn ngữ lập trình Dart, Google giới thiệu SDK Futter để sử dụng ngôn ngữ Dart phát triển ứng dụng di động chạy đa nền tảng (Một lần viết code build ra ứng dụng cho ISO và Android).

2.Cài đặt Dart
Bước 1:Download Dart cho window dùng link sau:
http://www.gekorm.com/dart-windows/
Các bạn chọn Get Dart (64-bit Windows, stable) để download nhé.
Bước 2 : Cài dặt Dart
Các bạn click chuột vào file Dart_x64.stable.setup.exe để cài dặt như 1 chương trình bình thường
Bước 3 : Test
Để test xem Dart đã chạy chưa bằng cách mở cmd của window bằng cách nhấn phím window+r và gõ cmd

Sau đó các bạn gõ dart

Nếu console hiện ra như sau là các bạn đã setup thành công

3.Chạy một Script viết bằng Dart
Tạo ra một file đặt tên là hello.dart có nội dung như sau:

main() {
    print('Hello World!');
}

Đoạn mã trên viết ra màn hình dòng chữ: Hello World!. Giờ bạn chạy thử bằng cách gõ lệnh từ terminate (Bash, PS) như sau:

# dart hello.dart
Hello World!