Giới thiệu và cài đặt Framework7 Reactjs

Các bạn chú ý version framework7 mình đang dùng:

"framework7": "^5.7.11",
"framework7-react": "^5.7.11",

1.Framework7 là gì ?
Framework7 – là một khung HTML di động mã nguồn mở miễn phí để phát triển các ứng dụng di động hoặc ứng dụng web kết hợp với giao diện gốc iOS và Android. Nó cũng là một công cụ ứng dụng tạo mẫu không thể thiếu để hiển thị nguyên mẫu ứng dụng đang hoạt động càng sớm càng tốt trong trường hợp bạn cần.

Cách tiếp cận chính của Framework7 là cung cấp cho bạn cơ hội tạo ứng dụng iOS và Android bằng HTML, CSS và JavaScript một cách dễ dàng và rõ ràng. Framework7 đầy tự do. Nó không giới hạn trí tưởng tượng của bạn hoặc đưa ra các cách giải quyết bằng cách nào đó. Framework7 mang lại cho bạn sự tự do!

Framework7 không tương thích với tất cả các nền tảng. Nó chỉ tập trung vào thiết kế iOS và Google Material để mang lại trải nghiệm tốt nhất và sự đơn giản
2.Cài đặt
Chuẩn bị:
2.1 Setup nodejs
Link download : https://nodejs.org/en
2.2 Setup reactjs project

npx create-react-app fw7
cd fw7

2.3 Setup framework7

npm install framework7
npm install framework7-react

3.Setup layout
Sửa file index.js thành như sau:

Sửa file App.js

4.Run project

npm start

Nếu thấy kết quả như sau là bạn đã run thành công