Navigation Router Framework7 Reactjs

Các bạn chú ý version framework7 mình đang dùng:

"framework7": "^5.7.11",
"framework7-react": "^5.7.11",

Sau khi setup project framework7 theo hướng dẫn của mình tại đây
Sửa file App.js

Tạo folder components.Tạo 2 file Home.js and About.js
Home.js

About.js

Sau đó run project và tận hưởng thành quả nhé.
Code in here