Xóa Đường Dẫn Index.php trong codeigniter

Trong các ví dụ trên URL để gọi Controller trong codeigniter luôn có file index.php nhìn rất là mất thẫm mỹ, để bỏ file index.php trên đường dẫn url trong codeigniter bạn làm như sau:
Tạo file .htaccess cùng cấp với file index.php, tức là ở ngoài cùng, sau đó copy nội dung này vào.

Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.+)/?$ index.php/$1 [L]

Mở file config/config.php
sửa $config[‘base_url’] thành domain của bạn ví dụ:$config[‘base_url’] = ‘http://localhost/paging_ci/’;
sửa $config[‘index_page’] = ‘index.php’; thành $config[‘index_page’] = ”;

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of